~ Divat ~ Modell ~ Szépség ~ Sztárok ~

"A divat változik, a stílus örök."

A lányok nagy többsége úgy nő fel,hogy egyszer szeret igazán...,de az élet megbámulja a szerelmet és én ezt nem akarom!
Az emberek néha elvesznek.Elvész a személyiségük és nem tudják mivé válnak.Olyan mint egy játszótér.Amikor a saját csapdádba esel úgy tűnik csak egy út van kifelé..
Válasz keresés mindenhol...csak magadban nem.
Vékony törékeny remény,s egy álmos nem létező lépés az ismeretlenbe.
Felébredtem az álomból.Rátaláltam rég elveszett arcodra,édes hangodra.Megadtam magam a Te világodnak.Együtt sétáltunk a semmibe... és engem benne felejtettél.Aztán a köd tisztulásával láttam,hogy zuhanunk a végtelen mélységbe,de hiába akartam eltörölni a határokat.

"A lányok olyanok, mint az almák a fán.
A legjobb csajok a fa tetején vannak.
A fiúk viszont nem akarnak nyújtózkodni utánuk, mert attól félnek h közben leesnének & megsebeznék magukat.
Ehelyett beérik az alsóbb almákkal, akik ugyan nem annyira jók, de könnyű őket megszerezni.
A legfelső almáknak csak várni kell a megfelelő fiúra, aki elég bátor lesz ahhoz hogy felmásszon a fa tetejére értük."

"Csalódni csak olyan emberben lehet,akit annyira szeretünk,hogy nem érdemli meg!"

"S ha egy barát megbukik, mert nem igazi barát, vádolhatjuk-e őt, jellemét, gyengeségét? Mit ér az olyan barátság, ahol erényeket, hűséget, kitartást szeretünk a másikban? Mit ér mindenféle szeretet, amely jutalmat akar? Nem kötelességünk-e, hogy éppen úgy vállaljuk a hűtlen barátot, mint az önfeláldozót és hűségeset? Nem ez igazi tartalma minden emberi kapcsolatnak, ez az önzetlenség, mely semmit, de semmit nem akar és nem vár a másiktól? S mentől többet ad, annál kevésbé vár viszonzást? S ha odaadja egy ifjúkor minden bizalmát, egy férfikor minden áldozatkézségét, s végül megajándékozza a másikat a legtöbbel, amit ember adhat embernek, a vak, a föltétlen, a szenvedélyes bizalommal, s aztán látnia kell, hogy a másik hűtlen és aljas, van-e joga megsértődni, bosszút követelni? S ha megsértődik, ha bosszúért kiált, barát volt-e Ő, a megcsalt és elhagyott?" (Márai Sándor-A gyertyák csonkig égnek)

Egy idős cseroki indián az életről mesélt az unokájának

"Küzdelem zajlik a bensőmben," mondta a fiúnak.

"Rettentő harc ez, két farkas vívja egymással.

Az egyik gonosz -- ő a harag, irigység, bánat, mohóság,

arrogancia, önsajnálat, bűntudat, sértődöttség, kisebbrendűség, hazugságok, önteltség, felsőbbrendűség és ego.

A másik jó -- ő az öröm, béke, szeretet, remény, derűs nyugalom, alázat, kedvesség, jóakarat, empátia, nagylelkűség, igazság, együttérzés és hit.

Ugyanez a harc benned is zajlik -- és mindenki másban is.

Az unoka elgondolkozott egy percre majd megkérdezte a nagyapját,

"Melyik farkas fog győzni?

"Amelyiket táplálod." - válaszolta az idős indián.

Egy vadász megfogott egy kismadarat. A madárka azt mondta a vadásznak, hogy ha szabadon engedi,három felbecsülehetetlen értékű tanácsot ad neki. A vadász hosszan tépelődött, majd belement az alkuba.
A kismadár első tanácsa az volt, hogy ne ragaszkodjon a dolgokhoz, hagyja, hadd jöjjenek, hadd menjenek. A vadász úgy gondolta, ez jó tanács, és kiengedte a markából a madarat. A második tanács így szólt: bízzon abba, amit közvetlenül érez és tapasztal. A vadász úgy gondolta, hogy ez is jó tanács, és engedte, hogy a madár felszálljon egy közeli fára.Amint ez megtörtént, a kismadár harsányan nevetve felrepült. A vadász utána kiáltott, és megkérdezte,mi olyan mulatságos, mire a madár így válaszolt:
Ha tudnád, hogy nálam van a világ legértékesebb gyémántja, nem engedtél volna el.És még jobban nevetett.
A vadász dühbe gurult, é kiabálni kezdett,hogy a madár azonnal jöjjön vissza. A madárka persze, ügyet sem vetett rá.
Hát jó, de akkor legalább tartsd be,amit ígértél-mondta. Halljam a harmadik tanácsot!
Ugyan miért mondanék neked bármit is, te ostoba, amikor az első két tanácsomat sem fogadtad meg, hiszen nem hagyod csak úgy jönni és menni a dolgokat.Nézd, hogy dühbe gurultál és próbálsz újra megfogni. És az érzékeidben sem bízol, különben felfognád,hogy egy olyan apró madár, mint én nem rejtheti el apró testében a világ legértékesebb ékkövét.
A madár nevetve elfordult, hogy elrepüljön.
-Mivel nem az első két tanácsom szerint cselekedtél, nem vesztegetem rád a harmadik bölcsességemet. Azzal messze szállt.
Ezzel tulajdonképpen megadta a vadásznak a harmadik és egyben legjobb tanácsot is:
Bármilyen tanács felesleges, ha nem fogadjuk meg.

Az élet teljessége és megközelíthetetlen titka, hajszolni az elérhetetlent, és menekülni az elérhetetlen elöl: ez a szerelem értelme és értéke.

Nem kell sok idő ahhoz hogy szerelmes legyél, de évek kellenek ahhoz, hogy megértsd valójában mi a szerelem.

Van amit soha nem felejtünk el, de meg próbáljuk elfogadni!

A legfontosabb dolgokat a legnehezebb elmondani.

Nem is tudtad? Ha valaki megjelenik az álmaidban, az azt jelenti, hogy az illető annyira vágyik arra, hogy veled legyen, hogy kilép a testéből és egyenesen a te álmodba repül.

Everybody's lookig for something. Something, that makes it all complete. You"ll find it in the strangest places; in your lover's eyes, in the deepest friendship, in the words of others.. a simple word can make you smile or cry. But when you have found that special thing, you'll fly without wings
~
Mindenki keres valamit. Valamit, ami mindent teljessé tesz. Ezt a legkülönösebb helyeken találod meg; a szerelmed szemében, a legmélyebb barátságokban, mások szavaiban.. egy egyszerű szó képes megnevettetni vagy megríkatni. Mikor megtalálod ezt a különleges dolgot, repülni fogsz-szárnyak nélkül.

You've got to fight for your every dream, because who's to know, which one you let go would've made you complete
~
Minden álmodért harcolnod kell, hiszen ki tudja: lehet, hogy amelyiket elengeded, éppen az tenne teljessé!!

'One good thing about music: when it hits you, you feel no pain.' (Bob Marley)

Egy jó dolog a zenében: mikor ez üt ki téged, akkor nem érzel fájdalmat..

I don't blame you for being you, but you can't blame me for hating it..
~
Nem hibáztatlak azért, mert önmagad vagy, de te sem hibáztathatsz engem azért, hogy én utálom ezt..

I used to be conceited but now: I'm absolutely perfect.
~
Régebben beképzelt voltam, de most már... tökéletes vagyok.

In your whole life the only thing that will stick by you is your shadow
~
Egész életedben egy dolog lesz, ami mindig kitart melletted: az árnyékod..


Once in your life, you will find someone, who will bring you up when you're feelin' down...
~
Egyszer majd az életedben találni fogsz valakit aki felemel, mikor nagyon magad alatt vagy.

Do you know what I dream about ? To hear that someone hitting my window with rocks and finally I see you standing in the garden.
~
Tudod miről álmodozom? Arról, hogy hallom, valaki az ablakomat dobálja kövekkel, és végül észreveszlek Téged, ahogy a kertünkben állsz.

Life is about trusting your feelings. Taking chances.  Dare to be yourself. Learning from the past. Appreciating the memories. And realizing that life goes on..
~
Az élet arról szól, hogy bízz az érzéseidben. Kockáztass! Merj önmagad lenni! Tanulj a múltból. Becsüld meg az emlékeket. És vedd észre; az élet mindig megy tovább..

Who are you to judge the life I live? I know I'm not perfect. And I don't live to be.
But before you start pointing fingers, make sure your hands are clean.. (Bob Marley)
~
Ki vagy te hogy bíráld az életet amit élek ? Tudom hogy nem vagyok tökéletes; nem is azért élek, hogy azzá váljak. De mielőtt mutogatni kezdenél, győződj meg róla, hogy a te kezeid tiszták...

Here's my philosophy on dating. It's important to have somebody that can make you laugh,
somebody you can trust, somebody who loves you... And it's really, really important that these three people don't know each other!
~
Íme, itt az én randi-filozófiám: fontos hogy legyen valaki aki meg tud nevettetni, valaki, akiben bízhatsz, valaki aki szeret.. és a leges-leges-legfontosabb az, hogy ez a három ember ne ismerje egymást.

When I'm all alone,
I'll be wishing you will call me on the telephone
Say you want me back - but you never do
& I feel like such a fool..
~
Mikor egyedül vagyok,
Azt kívánom bárcsak te keresnél telefonon,
Azt mondanád; vissza akarsz kapni engem - de sohasem hívsz
& én annyira bolondnak érzem magam..

Heaven isn't a place that you go when you die - it's that moment in life when you actually feel alive.
~
A mennyország nem egy hely, ahová a halálod után kerülsz.. ez egy pillanat az életben, mikor úgy érzed, hogy tényleg élsz.

You once made this promise to stay by my side,
But after some time you just pushed me aside..
You never thought that a girl could be strong,
Now I'll show you how to go on!
~
Egyszer megígérted nekem, hogy mellettem maradsz,
de egy idő után ellöktél magadtól,
sohasem hitted hogy egy lány is erős tud lenni,
hát most megmutatom neked, hogyan is kell ezt tenni!

Always forgive, but never forget!
Learn from mistakes, but never regret,
People change, things go wrong,
Just remember: life goes on...
~
Mindig bocsáss meg, de sohase felejts,
Tanulj a hibákból, de sose bánj meg semmit,
Az emberek változnak, a dolgok elromlanak,
Csak emlékezz arra: az élet megy tovább ..

In the beginning, I tried to warn you, you play with fire, its gonna burn you, it's a game and we're all just victims of love. (Good Charlotte)
~
Az elején próbáltalak figyelmeztetni,hogy a tűzzel játszol, és ez meg fog égetni, ez egy játék, és mi mind a szerelem áldozatai vagyunk.

It's tearing up my heart when i'm with you, but when we are apart, I feel it, too, and no matter what I do I feel the pain..  so with or without you ?
~
Kettészakad a szívem, ha veled vagyok, de akkor is így érzek, ha külön vagyunk, és nem számít mit teszek, érzem a fájdalmat... hát veled vagy nélküled?

Numb and broken here I stand alone,
wondering what were the last words I said to you,
hoping that I'll find a way to turn back time...
~
Kábultan és összetörve itt állok egyedül
azon tűnődöm, mit mondtam neked utoljára
reménykedem, hogy találok egy utat, hogy visszafordítsam az időt...

Hollywood is a place where they'll pay you a thousand dollars for a kiss and fifty cents for your soul. (Marilyn Monroe)
~ Hollywood az a hely, ahol ezer dollárt fizetnek egy csókért, és 50 centet a lelkedért.

Meeting you was my fate, becoming your friend was my choice, but falling in love with you was without my control.
~
Találkozni veled - ez volt a sorsom, a barátoddá válni - ez a döntésem volt, de szerelembe esni veled - ez az irányításom nélkül zajlott.

Maybe some women aren't meant to be tamed. Maybe they're supposed to run wild until find someone just as wild to run with. (Sex and the City)
~
Talán vannak olyan nők akiket nem kell megszelídíteni. Lehet, hogy szabadon kell engedni őket, amíg nem találnak valakit, aki éppolyan vad, mint ők.
Weblap látogatottság számláló:

Mai: 149
Tegnapi: 101
Heti: 810
Havi: 5 080
Össz.: 2 723 506

Látogatottság növelés
Oldal: Idézetek,történetek 2
~ Divat ~ Modell ~ Szépség ~ Sztárok ~ - © 2008 - 2024 - mindenseges.hupont.hu

A HuPont.hu az ingyen weblap készítés központja, és talán a legjobb. Ingyen weblap

ÁSZF | Adatvédelmi Nyilatkozat

X

A honlap készítés ára 78 500 helyett MOST 0 (nulla) Ft! Tovább »